Waar staan we voor?

Freight Line Europe hanteert enkele belangrijke kernwaarden. Deze fungeren als richtingaanwijzers voor onze directie, medewerkers, externe relaties en overige stakeholders:

  • Servicegerichtheid
  • Kwaliteit
  • Toewijding
  • Flexibiliteit
  • Betrouwbaarheid
  • Duurzaamheid
  • Menselijkheid

Bij elke beslissing die we nemen, stellen we onszelf de vraag: past dit bij onze kernwaarden? Is dat het geval, dan zullen we ongetwijfeld gerichte actie ondernemen. Is dit niet het geval, dan is dat voor ons een belangrijk signaal om een beslissing uit te stellen, dan wel een situatie te heroverwegen of anders in te steken.

Neem contact op met Freight Line Europe

CONTACT