MVO en duurzaamheid

Als succesvol specialist in geconditioneerd transport rijden we niet alleen maar vóóruit. Soms staan we ook even stil. Stil bij de wereld om ons heen. Een wereld die we samen een klein beetje mooier kunnen maken.

Delen

Ons succes delen we daarom graag met anderen, zodat ook zij profiteren van onze financiële en materiële mogelijkheden. Dit doen we onder meer door daar waar mogelijk maatschappelijk verantwoord te ondernemen (MVO). Zo ondersteunen we heel gericht activiteiten die bijdragen aan bijvoorbeeld het welzijn van mensen, het functioneren van stichtingen en/of verenigingen of het welslagen van goededoelenacties.

Freight Line Europe is actief voor en ondersteunt de volgende initiatieven:

Maar MVO gaat natuurlijk verder. We geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt graag de kans om ook (weer) een maatschappelijke carrière op te bouwen, zodat ook zij op een volwaardige manier weer deel uit kunnen gaan maken van onze samenleving. Daar profiteren we uiteindelijk allemaal weer van.

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen: ook Freight Line Europe is overtuigd van het belang van het inzetten van duurzaam materieel en het ontwikkelen van duurzame initiatieven. We nemen daarom ook zeker onze verantwoordelijkheid bij het tot een minimum beperken van de uitstoot van CO₂.

Lean and Green is ook voor ons hét stimuleringsprogramma om ons logistieke- en mobiliteitsproces duurzamer te maken door concreet met CO₂-reductie aan de slag te gaan. Zo beschikken we over een modern wagenpark met trekkers die alle voldoen aan de hoogst geldende Euro6-emissienorm. Door rijvaardigheidstrainingen beschikken onze chauffeurs over de technieken om zo zuinig en efficiënt mogelijk te kunnen rijden.

Ook bij onze nieuwe huisvesting is gekeken naar de mogelijkheden om duurzaam te kunnen opereren. Zo is het immense dak voorzien van zonnepanelen, waarmee op duurzame wijze energie kan worden opgewekt.

Onze mensen

Ook als het gaat om onze medewerkers en relaties gaan we graag duurzame relaties aan. We geven medewerkers alle mogelijkheden om zelf carrière te maken, als zij daar tenminste zelf de ambitie en mogelijkheden voor hebben. Natuurlijk gaan we ook graag langetermijnrelaties aan met onze klanten. Dat betekent in de praktijk dat we alles in het werk stellen om onze klanten de juiste transportoplossingen aan te bieden en daar waar mogelijk proactief op te treden. Zo wordt een klantrelatie veel meer een partnership, dat we met elkaar voor langere tijd aan kunnen gaan.

Neem contact op met Freight Line Europe

CONTACT